Do košíkaDo košíka0 €0
Váš košík je prázdny!
Vyberte požadovaný tovar a vložte ho do košíka!
Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov na eshope www.viptrade.sk

Spoločnosť PLUG s.r.o. (IČO : 50698621) ako prevádzkovateľ e-shopu www.viptrade.sk sa v súvislosti s osobnými údajmi riadi platným zákonom na ochranu osobných údajov – 18/2018 Z.z. – ZÁKON o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plné znenie zákona : https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525

O čo vlastne ide?

V prvom rade ide o posilnenie práv návštevníkov a zákazníkov webových stránok ohľadom ich súkromia. Kliknutím na webovú stránku odovzdávate niekoľko údajov priamo i nepriamo.  Ak poskytnete vaše údaje v procese objednávky a tie sú neskôr využité na nesúvisiace činnosti, napríklad posielanie rôznych ponúk, ide o porušenie zákona. Vy sa môžete brániť – napr. požiadať o vymazanie údajov. Sprísnili sa pokuty, ktoré možno uložiť za protiprávne konanie.

S týmto sa plne stotožňujeme, nikdy sme našich zákazníkov neotravovali nesúvisiacimi ponukami či nebodaj zneužili inak ich údaje. Práve naopak, my čelíme rôznym spamom, otravným telefonátom, naše emaily sa vyskytujú v rôznych databázach, dostávame nesúvisiace ponuky a podobne.

Spracovanie osobných údajov

Ako pracujeme s osobnými údajmi?

 1. ak urobíte objednávku, musíme vaše údaje použiť na vytvorenie faktúry, na vytvorenie prepravného štítku a podobne.
 2. ak súhlasíte so zasielaním newslettra, budeme vám ho posielať
 3. informujeme vás o spracovaní na štatistické účely

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že ak nám dáte váš osobný údaj na nejaký účel, použijeme ho len na daný účel, prípadne na účel s tým súvisiaci. V žiadnom prípade neposkytneme vaše údaje k zneužitiu či predaju.

Aké sú vaše práva ?

 1. Právo na prístup k svojim údajom
 2. Právo na opravu osobných údajov
 3. Právo na vymazanie osobných údajov
 4. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu
 5. Právo na prenositeľnosť údajov
 6. Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

Kam putujú Vaše osobné údaje ?

 1. Do administrácie eshopu www.viptrade.sk
 2. Do nášho interného účtovného systému MONEY
 3. Google Analytics – pre potreby štatistiky a marketingu
 4. Facebook – pre potreby štatistiky a marketingu. 
 5. Heureka.sk – pre potreby štatistiky a prieskumu spokojnosti
 6. Direct Parcel Distribution SK s.r.o. - pre potreby dopravy tovaru
 7. GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. - pre potreby dopravy tovaru

Samozrejme do daných systémov posielame len nevyhnutné údaje potrebné k daným činnostiam, na ktoré je zákonný dôvod alebo ste boli o spôsobe informovaný alebo dali svoj súhlas.

Každá naša činnosť smeruje k vašej spokojnosti. Nespokojný zákazník nepríde znovu nakúpiť.

Ak môžeme pre vás urobiť viac, kontaktujte nás na obchod@viptrade.sk

Tieto informácie platia od 01.09.2021